11.8.06

Sonic Youth playing Piano #13 (George Maciunas)Buen combo para fin de semana: Fluxus y Sonic Youth